sklep scrapbooking - scrapakivi.com - sklep z artykułami do scrapbookingu.

U nas znajdziesz najpiękniejsze papiery do scrapbookingu.

Najlepszy sklep z materiałami do scrapbookingu, oraz najtańsze elementy do scrapbookingu.

Polityka Prywatno¶ci
Informacje ogólne

Administratorem danych osobowych jest Rapakivi s.c., Strzelno, ul. Mała 4, 84-103 Łebcz, NIP 587-169-40-72, REGON 221242947. Firma Rapakivi s.c. szanuje dane swoich Klientów, maj±c na uwadze Ich prawo do prywatnoś¶ci i dbaj±c o ochronę Ich danych osobowych. Przegl±daj±c ofertę naszej firmy, szukaj±c informacji, a także składaj±c zamówienie w naszym sklepie, akceptuj± Państwo zasady zawarte w Polityce prywatnoś¶ci znajduj±cej się na tej stronie. Wszelkie uzyskane dane osobowe służ± do wykonywania usług powierzonych nam przez Klientów, a także poprawie świadczonych przez nas usług. Rapakivi s.c. jako właściciel i administrator strony internetowej www.scrapakivi.com zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatnoś¶ci. Wszelkie wprowadzone zmiany nie maj± jednak wpływu na fakt, iż firma Rapakivi s.c. nie udostępnia oraz nie sprzedaje osobom trzecim danych osobowych udostępnionych przez Klientów. Zbiór danych osobowych administrowany przez Rapakivi s.c. został zgłoszony do rejestru GIODO.


Gromadzone dane osobowe

Na podstronie sklepu internetowego (www.scrapakivi.com/sklep-scrapbooking/) Klient ma możliwość dokonania rejestracji, jednak nie jest ona warunkiem koniecznym, jeśli chodzi o możliwość dokonania zakupów. Rejestracja umożliwia użytkownikom skorzystanie z dodatkowych funkcji sklepu i niektórych przywilejów.
W celu złożenia zamówienia Klient zostaje poproszony o następuj±ce dane osobowe:

 • imię i nazwisko – jest ono konieczne w celu wysyłki zamówienia oraz możliwości kontaktu;
 • adres zamieszkania – jest on niezbędny w celu nadania przesyłki;
 • adres e-mail – pozwala nam na przesyłanie informacji o statusie zamówienia, kontakt z Klientem w razie jakichkolwiek problemów z zamówieniem oraz na przesyłanie informacji handlowych, np. o nowych produktach lub promocjach pojawiaj±cych się w sklepie;
 • numer telefonu – jest on niezbędny w przypadku wysyłki zamówienia przesyłk± kuriersk±, a także pozwala nam na szybki, bezpośredni kontakt z Klientem w przypadku jakichkolwiek problemów z zamówieniem;
 • Nazwa firmy, adres siedziby, NIP – dane te udostępnia nam Klient w sytuacji, kiedy zamówienie składane jest w imieniu firmy i wymaga wystawienia faktury. Ponadto w trakcie składania zamówienia automatycznie zostaj± zarejestrowane dane takie dane jak numer IP komputera, z którego zostało złożone zamówienie oraz informacje o wykorzystywanej przegl±darce (tzw. useragent string).
  Zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. Klient ma prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz usunięcia swoich danych osobowych. W celu modyfikacji danych osobowych należy skorzystać z panelu Klienta lub też skontaktować się bezpośrednio z administratorem sklepu za pomoc± dostępnego na stronie internetowej formularza lub poprzez e-mail przesłany na adres iwona@scrapakivi.com


  Wykorzystywanie danych Klientów

  Dane zbierane podczas dokonywania zakupów w naszym sklepie wykorzystywane s± w celu realizacji transakcji, w tym pobierania od Klientów pieniędzy oraz wysyłki zamówionego towaru. Dane te przekazywane s± firmie obsługuj±cej transakcje płatnicze oraz firmie zajmuj±cej się doręczaniem przesyłki.
  Jeśli Klient zapisał się na Newsletter sklepu lub wyraził zgodę na jego otrzymywanie, dane udostępnione (adres e-mail) zostan± wykorzystane w celu wysłania informacji handlowych.
  Dane zbierane automatycznie o każdym użytkowniku strony internetowej używane s± w celu analizy zachowań użytkowników, uzyskiwania danych demograficznych lub do personalizacji zawartości strony internetowej.
  Sklep nie pobiera ani nie przechowuje danych poufnych dotycz±cych numeru karty kredytowej czy też danych dostępu do konta bankowego Klienta. W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu lub też w sytuacji naruszenia prawa albo też, gdy przepisy prawa będ± tego wymagały, dane Klienta mog± zostać udostępnione organom wymiaru sprawiedliwości.
  W żadnym wypadku dane nie s± sprzedawane podmiotom trzecim.


  Usunięcie konta użytkownika

  Każdy Klient, który założył konto w naszym sklepie, może w dowolnym momencie, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, poprosić o jego usunięcie. Konto zostanie skasowane niezwłocznie lub też po zrealizowaniu zamówień do niego przypisanych. Z bazy danych zostanie usunięty adres e-mail, a wszystkie dane podane przez Klienta zostan± skasowane. W zwi±zku z tym odtworzenie konta Klienta nie będzie możliwe bez ponownego założenia go przez Klienta i wprowadzenia wszystkich niezbędnych danych.


  Wykorzystanie cookies (tzw. „ciasteczek”)

  Pliki cookies stanowi± informacje zapisywane przez serwer na dysku komputera użytkownika serwisu. Informacje zapisane w „ciasteczkach” pozwalaj± na dostosowanie wygl±du strony internetowej do wymagań i zainteresowań Klienta. S± one także narzędziem do sporz±dzania danych dotycz±cych popularności strony internetowej.
  Nasza strona internetowa stosuje dwa rodzaje plików cookies. Pliki stałe pozostaj±ce na urz±dzeniu do czasu wyznaczonego w opcjach przegl±darki internetowej lub też do momentu ręcznego ich usunięcia przez użytkownika. Pliki sesyjne z kolei znajduj± się na urz±dzeniu do momentu wylogowania się ze strony internetowej lub też do momentu wył±czenia przechowywania „ciasteczek” w przegl±darce internetowej.
  Zazwyczaj oprogramowanie domyślnie zezwala na działanie plików cookies, jednakże możliwe jest ich wył±czenie w dowolnej chwili. Każda przegl±darka zawiera opcję wył±czenia „ciasteczek”. Należy jednak pamiętać, że ograniczenie ich działania może wpłyn±ć na niektóre funkcje, a tym samym na sposób działania strony internetowej.
  „Ciasteczka” nie wpływaj± na działanie systemu komputera użytkownika ani tym bardziej nie stanowi± dla niego zagrożenia. Dokonuj± one jedynie bezimiennej identyfikacji. Zazwyczaj zawieraj± one jedynie nazwę strony internetowej, z której pochodz±, informacje o czasie ich przechowywania na urz±dzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  Pliki cookies mog± zawierać dane osobowe, jeśli zostały one umieszczone na naszej stronie internetowej. Tego typu dane podlegaj± naszej ochronie i nie s± udostępniane osobom do tego nieuprawnionym. S± one wykorzystywane jedynie w trakcie wykonywania określonych działań zaakceptowanych przez Klienta, np. podczas realizacji złożonego zamówienia. Pliki tego typu zawieraj± jedynie informacje pozwalaj±ce na prawidłowe wykonywanie usług sklepu.


  Zasady bezpieczeństwa

  W przypadku kiedy Klient korzysta z komputera razem z innymi osobami, w celu zabezpieczenia przed przejrzeniem, korzystaniem lub modyfikowaniem danych lub zasobów Klienta, użytkownik powinien wylogować się od raz po zakończeniu korzystania z usług naszej strony internetowej.
  Wszelkie dane podane przez Klienta w trakcie składania zamówienia znane s± jedynie Klientowi oraz firmie Rapakivi s.c. Gwarantujemy, iż dane te nie zostan± przez nas nikomu ujawnione i jednocześnie prosimy naszych Klientów o zachowanie ostrożności w udostępnianiu ich osobom trzecim.


  Kontakt

  Zbieraniem i przechowywaniem danych zajmuje się firma Rapakivi s.c., Strzelno, ul. Mała 4, 84-103 Łebcz, NIP 587-169-40-72, REGON 221242947.
  W razie dodatkowych pytań dotycz±cych ochrony prywatnoś¶ci, prosimy o kontakt za pośrednictwem zamieszczonego na stronie internetowej, poprzez przesłanie wiadomości na adres iwona@scrapakivi.com lub też listownie na adres Rapakivi s.c., Strzelno, ul. Mała 4, 84-103 Łebcz